Tinh Giáp Hồn Tướng

Tinh Giáp Hồn Tướng

 • Tên khác

  Huyền Thoại Tinh Giáp

 • Tình Trạng

  Đang Thực Hiện

 • Lượt Thích

  0

 • Lượt Theo Dõi

  43

 • Lượt Xem

  1467

Giới Thiệu

Vị hoàng hồn sư cuối cùng của tộc người--Tống Vân Tường, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về lúc còn đi học. Lúc còn trẻ bởi vì hồn mạch khiếm khuyết mà bị người đời khinh thường, bởi vì yếu đuối nên chỉ có thể giương mắt nhìn bạn thân chết trước mặt mình. Nhưng kiếp này, dẫn theo hệ thống trọng sinh quay về, dùng kinh nghiệm chiến đấu với kiến thức kỹ thuật của 60 năm để cứu rỗi trường học, từ đó mở ra con đường Tạo Cơ Giáp siêu cấp để đánh quái thú...Chuyện đã từng hối hận, những người đã từng bỏ lỡ, lần này tuyệt đối sẽ không để lại hối tiếc gì.

Danh Sách Chapter

3 ngày trước
102 view
1 tuần trước
155 view
2 tuần trước
178 view
2 tuần trước
125 view
3 tuần trước
153 view
3 tuần trước
103 view
4 tuần trước
131 view
1 tháng trước
166 view
1 tháng trước
209 view
1 tháng trước
173 view
1 tháng trước
210 view
1 tháng trước
203 view
1 tháng trước
188 view
2 tháng trước
192 view
2 tháng trước
140 view
2 tháng trước
180 view
2 tháng trước
162 view
2 tháng trước
167 view
2 tháng trước
195 view
2 tháng trước
203 view
2 tháng trước
167 view
2 tháng trước
126 view
2 tháng trước
185 view
2 tháng trước
184 view
2 tháng trước
173 view
2 tháng trước
198 view
2 tháng trước
184 view
3 tháng trước
194 view
3 tháng trước
256 view
3 tháng trước
278 view
3 tháng trước
268 view
4 tháng trước
216 view
4 tháng trước
183 view
4 tháng trước
208 view
4 tháng trước
236 view
4 tháng trước
229 view
4 tháng trước
200 view
4 tháng trước
143 view
4 tháng trước
205 view
4 tháng trước
205 view
4 tháng trước
204 view
4 tháng trước
194 view
4 tháng trước
190 view
4 tháng trước
184 view
4 tháng trước
210 view
4 tháng trước
149 view
4 tháng trước
184 view
5 tháng trước
228 view
5 tháng trước
159 view
5 tháng trước
145 view
5 tháng trước
176 view
6 tháng trước
134 view
6 tháng trước
87 view
6 tháng trước
77 view
6 tháng trước
68 view
6 tháng trước
69 view
7 tháng trước
63 view
7 tháng trước
66 view
7 tháng trước
63 view
7 tháng trước
74 view
7 tháng trước
69 view
7 tháng trước
66 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
68 view
7 tháng trước
63 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
68 view
7 tháng trước
66 view
7 tháng trước
62 view
7 tháng trước
70 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
62 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
66 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
67 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
61 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
61 view
7 tháng trước
61 view
7 tháng trước
63 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
63 view
7 tháng trước
64 view
7 tháng trước
63 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
47 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
60 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
47 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
45 view
7 tháng trước
47 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
45 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
43 view
7 tháng trước
42 view
7 tháng trước
43 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
44 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
42 view
7 tháng trước
44 view
7 tháng trước
47 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
45 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
44 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
47 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
60 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
60 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
61 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
63 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
63 view
7 tháng trước
70 view
7 tháng trước
69 view
7 tháng trước
69 view
7 tháng trước
75 view
7 tháng trước
87 view
7 tháng trước
103 view
Comments (149)
Bình luận có văn hóa và không spam để không bị khóa tài khoản
Culacdon1
Culacdon1 Ngưng Mạch Chapter 83
emo
Trả lời 3 tháng trước
king player
king player Luyện Thần Chapter 88
con chíp giấu chỗ kín quá ae :>>>
Trả lời 4 tháng trước
Âm Vụ Đạo Nhân
Âm Vụ Đạo Nhân Lv 2 Chapter 151
emo
Trả lời 5 tháng trước
Âm Vụ Đạo Nhân
Âm Vụ Đạo Nhân Lv 2 Chapter 150
emo
Trả lời 5 tháng trước
Âm Vụ Đạo Nhân
Âm Vụ Đạo Nhân Lv 2 Chapter 149
emo diễn ác
Trả lời 5 tháng trước
Âm Vụ Đạo Nhân
Âm Vụ Đạo Nhân Lv 2 Chapter 148
emo
Trả lời 5 tháng trước
Âm Vụ Đạo Nhân
Âm Vụ Đạo Nhân Lv 2 Chapter 147
emo
Trả lời 5 tháng trước
Âm Vụ Đạo Nhân
Âm Vụ Đạo Nhân Lv 2 Chapter 146
emo
Trả lời 5 tháng trước
Âm Vụ Đạo Nhân
Âm Vụ Đạo Nhân Lv 2 Chapter 145
emo
Trả lời 5 tháng trước
Âm Vụ Đạo Nhân
Âm Vụ Đạo Nhân Lv 2 Chapter 144
emo
Trả lời 5 tháng trước
Xem Thêm Bình Luận