Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

 • Tác Giả

  Vạn Hoa Đồng Mạn Họa

 • Tình Trạng

  Đang Thực Hiện

 • Lượt Thích

  0

 • Lượt Theo Dõi

  1

 • Lượt Xem

  37

Giới Thiệu

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử… Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Danh Sách Chapter

1 tuần trước
8 view
2 tuần trước
9 view
3 tuần trước
9 view
1 tháng trước
7 view
1 tháng trước
6 view
1 tháng trước
10 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
4 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
4 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
4 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
5 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
4 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
0 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
4 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
4 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
4 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
6 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
4 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
4 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
2 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
1 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
2 tháng trước
3 view
Comments (1)
Bình luận có văn hóa và không spam để không bị khóa tài khoản
Kiencangtihon
Kiencangtihon Lv 2
emomuốn bùng cháy, mới đăng tức thì, vô tình xem, lập tức like và xem. Quên mất bộ này luôn
Trả lời 2 tháng trước