Cuộc Chiến Siêu Nhân

Cuộc Chiến Siêu Nhân

 • Tên khác

  Chiến Trường Siêu Phàm

 • Tình Trạng

  Đang Thực Hiện

 • Lượt Thích

  0

 • Lượt Theo Dõi

  21

 • Lượt Xem

  544

Giới Thiệu

Seo Moon-yup, một anh hùng đã cứu nhân loại và hy sinh bản thân, siêu nhân mạnh nhất. Khi anh đột ngột trở về một thế giới hòa bình 17 năm sau, người được biết là đã chết, một trận đại hồng thủy bắt đầu xảy ra trong môn thể thao siêu phàm  . Chân thực , hiện đại , giả tưởng , X thể thao X hành động!

Danh Sách Chapter

6 ngày trước
38 view
1 tuần trước
38 view
2 tuần trước
43 view
2 tuần trước
53 view
3 tuần trước
55 view
3 tuần trước
60 view
1 tháng trước
54 view
1 tháng trước
51 view
1 tháng trước
51 view
1 tháng trước
65 view
1 tháng trước
39 view
1 tháng trước
67 view
1 tháng trước
83 view
2 tháng trước
83 view
2 tháng trước
47 view
2 tháng trước
88 view
2 tháng trước
81 view
2 tháng trước
84 view
3 tháng trước
90 view
3 tháng trước
86 view
3 tháng trước
104 view
4 tháng trước
111 view
4 tháng trước
111 view
5 tháng trước
104 view
5 tháng trước
78 view
5 tháng trước
72 view
5 tháng trước
79 view
5 tháng trước
81 view
5 tháng trước
84 view
5 tháng trước
80 view
6 tháng trước
97 view
6 tháng trước
66 view
6 tháng trước
55 view
6 tháng trước
62 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
60 view
7 tháng trước
61 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
60 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
44 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
47 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
47 view
7 tháng trước
43 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
47 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
45 view
7 tháng trước
45 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
44 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
46 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
47 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
48 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
59 view
7 tháng trước
66 view
7 tháng trước
67 view
7 tháng trước
69 view
7 tháng trước
68 view
7 tháng trước
76 view
7 tháng trước
72 view
7 tháng trước
79 view
7 tháng trước
77 view
7 tháng trước
79 view
7 tháng trước
86 view
7 tháng trước
82 view
7 tháng trước
87 view
7 tháng trước
82 view
7 tháng trước
83 view
7 tháng trước
83 view
7 tháng trước
83 view
7 tháng trước
86 view
7 tháng trước
91 view
7 tháng trước
97 view
7 tháng trước
166 view
Comments (17)
Bình luận có văn hóa và không spam để không bị khóa tài khoản
Culacdon1
Culacdon1 Ngưng Mạch Chapter 67
emo
Trả lời 2 tháng trước
G.Tuon
G.Tuon Luyện Thần Chapter 69
Shock =)) đại linh mục
Trả lời 5 tháng trước
G.Tuon
G.Tuon Luyện Thần Chapter 54
=)) trách nhiệm gì
Trả lời 5 tháng trước
G.Tuon
G.Tuon Luyện Thần Chapter 50
Bài học nhân văn lắm ạ
Trả lời 5 tháng trước
G.Tuon
G.Tuon Luyện Thần Chapter 47
K mua đc đâu =))
Trả lời 5 tháng trước
G.Tuon
G.Tuon Luyện Thần Chapter 42
=)))) khó chịu quả main ghê
Trả lời 5 tháng trước
G.Tuon
G.Tuon Luyện Thần Chapter 42
:)) tới r đó tới r đó
Trả lời 5 tháng trước
G.Tuon
G.Tuon Luyện Thần Chapter 41
:))) tới r đó
Trả lời 5 tháng trước
G.Tuon
G.Tuon Luyện Thần Chapter 39
Chúa ơi anh ta ngầuemo
Trả lời 5 tháng trước
G.Tuon
G.Tuon Luyện Thần Chapter 38
:))) mode: on
Trả lời 5 tháng trước
Xem Thêm Bình Luận