Cơn Bão Đỏ

Cơn Bão Đỏ

 • Tình Trạng

  Đang Thực Hiện

 • Lượt Thích

  0

 • Lượt Theo Dõi

  14

 • Lượt Xem

  549

Giới Thiệu

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống sa mạc và được một cậu nhóc cứu đem về làng! để trả ơn cậu ấy người đàn ông đã dạy cậu nhóc khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng của mình cũng như chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sau này của mình

Danh Sách Chapter

2 ngày trước
1 view
2 tuần trước
44 view
1 tháng trước
66 view
1 tháng trước
78 view
1 tháng trước
76 view
2 tháng trước
79 view
2 tháng trước
86 view
3 tháng trước
75 view
4 tháng trước
182 view
4 tháng trước
47 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
34 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
32 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
29 view
4 tháng trước
32 view
4 tháng trước
32 view
4 tháng trước
31 view
4 tháng trước
33 view
4 tháng trước
33 view
4 tháng trước
33 view
4 tháng trước
29 view
4 tháng trước
31 view
4 tháng trước
31 view
4 tháng trước
35 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
32 view
4 tháng trước
36 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
33 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
45 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
35 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
36 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
34 view
4 tháng trước
36 view
4 tháng trước
34 view
4 tháng trước
34 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
35 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
36 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
45 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
47 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
46 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
47 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
49 view
4 tháng trước
46 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
45 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
51 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
34 view
4 tháng trước
36 view
4 tháng trước
38 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
46 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
45 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
42 view
4 tháng trước
41 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
39 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
46 view
4 tháng trước
47 view
4 tháng trước
48 view
4 tháng trước
48 view
4 tháng trước
47 view
4 tháng trước
45 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
45 view
4 tháng trước
46 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
45 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
49 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
52 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
48 view
4 tháng trước
46 view
4 tháng trước
47 view
4 tháng trước
52 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
45 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
52 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
48 view
4 tháng trước
49 view
4 tháng trước
52 view
4 tháng trước
51 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
47 view
4 tháng trước
47 view
4 tháng trước
51 view
4 tháng trước
53 view
4 tháng trước
51 view
4 tháng trước
49 view
4 tháng trước
51 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
53 view
4 tháng trước
51 view
4 tháng trước
54 view
4 tháng trước
54 view
4 tháng trước
53 view
4 tháng trước
48 view
4 tháng trước
47 view
4 tháng trước
48 view
4 tháng trước
49 view
4 tháng trước
49 view
4 tháng trước
50 view
4 tháng trước
51 view
4 tháng trước
51 view
4 tháng trước
48 view
4 tháng trước
48 view
4 tháng trước
51 view
4 tháng trước
52 view
4 tháng trước
54 view
4 tháng trước
52 view
4 tháng trước
52 view
4 tháng trước
56 view
4 tháng trước
56 view
4 tháng trước
55 view
4 tháng trước
56 view
4 tháng trước
66 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
58 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
54 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
52 view
7 tháng trước
49 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
50 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
53 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
51 view
7 tháng trước
57 view
7 tháng trước
55 view
7 tháng trước
61 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
56 view
7 tháng trước
60 view
7 tháng trước
60 view
7 tháng trước
62 view
7 tháng trước
63 view
7 tháng trước
67 view
7 tháng trước
75 view
7 tháng trước
72 view
7 tháng trước
74 view
7 tháng trước
72 view
7 tháng trước
75 view
7 tháng trước
75 view
7 tháng trước
73 view
7 tháng trước
78 view
7 tháng trước
75 view
7 tháng trước
77 view
7 tháng trước
79 view
7 tháng trước
80 view
7 tháng trước
87 view
7 tháng trước
82 view
7 tháng trước
84 view
7 tháng trước
85 view
7 tháng trước
90 view
7 tháng trước
98 view
7 tháng trước
101 view
7 tháng trước
142 view
7 tháng trước
150 view
7 tháng trước
212 view
Comments (1)
Bình luận có văn hóa và không spam để không bị khóa tài khoản
minh tu Cu
minh tu Cu Lv 2 Chapter 321
Sao có mấy trang load mãi ko được nhỉ
Trả lời 4 tháng trước