Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

 • Tình Trạng

  Đang Thực Hiện

 • Lượt Thích

  0

 • Lượt Theo Dõi

  24

 • Lượt Xem

  414

Giới Thiệu

Xuyên không tới Thiên Huyền Giới, thân phận là chưởng môn dởm của Mạc môn, Đô Thành Khắc Kim tái sinh ở trong thế giới trò chơi, không để người chơi vào mắt, thu nhận nhân vật chính của thế giới này làm tiểu đệ, giả dạng làm thiên hạ đệ nhất!

Danh Sách Chapter

4 ngày trước
38 view
4 ngày trước
19 view
6 ngày trước
46 view
1 tuần trước
47 view
1 tuần trước
53 view
1 tuần trước
48 view
2 tuần trước
49 view
2 tuần trước
50 view
2 tuần trước
42 view
3 tuần trước
43 view
3 tuần trước
37 view
3 tuần trước
44 view
1 tháng trước
42 view
1 tháng trước
24 view
1 tháng trước
29 view
1 tháng trước
38 view
1 tháng trước
27 view
1 tháng trước
47 view
1 tháng trước
52 view
1 tháng trước
36 view
1 tháng trước
30 view
1 tháng trước
52 view
1 tháng trước
52 view
1 tháng trước
50 view
2 tháng trước
64 view
2 tháng trước
49 view
2 tháng trước
52 view
2 tháng trước
56 view
2 tháng trước
65 view
2 tháng trước
58 view
2 tháng trước
59 view
2 tháng trước
66 view
2 tháng trước
66 view
2 tháng trước
70 view
2 tháng trước
71 view
2 tháng trước
64 view
2 tháng trước
50 view
2 tháng trước
51 view
3 tháng trước
65 view
3 tháng trước
49 view
3 tháng trước
50 view
3 tháng trước
35 view
3 tháng trước
35 view
3 tháng trước
49 view
3 tháng trước
55 view
3 tháng trước
35 view
3 tháng trước
77 view
3 tháng trước
34 view
3 tháng trước
34 view
3 tháng trước
42 view
4 tháng trước
43 view
4 tháng trước
32 view
4 tháng trước
32 view
4 tháng trước
44 view
4 tháng trước
32 view
4 tháng trước
32 view
4 tháng trước
37 view
4 tháng trước
35 view
4 tháng trước
40 view
4 tháng trước
25 view
4 tháng trước
20 view
4 tháng trước
16 view
4 tháng trước
17 view
4 tháng trước
21 view
4 tháng trước
26 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
41 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
17 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
32 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
29 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
17 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
17 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
17 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
17 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
18 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
30 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
28 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
28 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
40 view
5 tháng trước
37 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
28 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
30 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
29 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
28 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
19 view
5 tháng trước
20 view
5 tháng trước
30 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
29 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
21 view
5 tháng trước
23 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
22 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
24 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
25 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
36 view
5 tháng trước
28 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
26 view
5 tháng trước
30 view
5 tháng trước
27 view
5 tháng trước
30 view
5 tháng trước
28 view
5 tháng trước
28 view
5 tháng trước
28 view
5 tháng trước
30 view
5 tháng trước
41 view
5 tháng trước
53 view
Comments (5)
Bình luận có văn hóa và không spam để không bị khóa tài khoản
k duy
k duy Luyện Thể Chapter 291
emo
Trả lời 3 tháng trước
k duy
k duy Luyện Thể Chapter 290
emo
Trả lời 3 tháng trước
k duy
k duy Luyện Thể Chapter 287
emo
Trả lời 3 tháng trước
k duy
k duy Luyện Thể Chapter 287
emo
Trả lời 3 tháng trước
k duy
k duy Luyện Thể Chapter 287
emo
Trả lời 3 tháng trước