• Vinh Aisha
  Vinh Aisha

  1374 Exp

  Thiên Ma
  1
 • ShiinaS2
  ShiinaS2

  1275 Exp

  Không Minh
  2
 • Võ Thanh Ngân
  Võ Thanh Ngân

  1238 Exp

  Thiên Ma
  3
 • Pr.K
  Pr.K

  1152 Exp

  Chân Ma
  4
 • Pe
  Pe

  1045 Exp

  Chân Ma
  5
 • Vẫn Lạc Tiên
  Vẫn Lạc Tiên

  953 Exp

  Phân Thần
  6
 • tuan Vu anh
  tuan Vu anh

  731 Exp

  Lv 6
  7
 • Minh
  Minh

  565 Exp

  Nguyên Anh
  8
 • Ckkeen
  Ckkeen

  484 Exp

  Nguyên Thần
  9
 • NONAME
  NONAME

  473 Exp

  Kim Đan
  10
 • Hachi
  Hachi

  404 Exp

  Nguyên Thần
  11
 • Kenjaku
  Kenjaku

  312 Exp

  Nguyên Thần
  12